Kedves látogatók!

A Máriahalom Televízió 2014-ben felfüggesztette tevékenységét.

Új feladatokat kaptak a földhivatalok

on .

A mezőgazdasági termelők nyilvántartását január 1-jétől a földhivatalok vezetik, és azok feladata a törvényben meghatározott termőföldszerzési feltételek ellenőrzése is.

A termelők nyilvántartásában a földművesek, a mezőgazdasági termelőszervezetek és a mezőgazdasági üzemközpontok szerepelnek. A járási földhivatalok határozatai ellen a megyei földhivataloknál lehet fellebbezni. 

A kormány - május elsejei hatállyal - a megyei földhivatalokat jelölte ki arra, hogy hatóságként jóváhagyják a földszerzéseket. 

Amennyiben árveréssel, vagy pályáztatással történik a föld tulajdonjogának a megváltozása, akkor is a megyei földhivatal jár el. Erre akkor kerül sor, ha végrehajtási-, felszámolási-, vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében szükséges az  árverés vagy pályáztatás.