Kedves látogatók!

A Máriahalom Televízió 2014-ben felfüggesztette tevékenységét.

Rendkívüli testületi ülés csütörtökön

on .

Máriahalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2014. április 17-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel

rendkívüli testületi ülést tart.

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc utca 31.

Javaslat a napirend

1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásának és

igénybevételének szabályairól szóló rendelet tervezete

Előterjesztő: Kniezlné Drobinoha Erzsébet polgármester

2. A Máriahalomi Faluközösségi Egyesület kérelme a községi címer

használatára

Előterjesztő: Kniezlné Drobinoha Erzsébet polgármester

3. Pályázati lehetőség térfigyelő rendszer kiépítésére

Előterjesztő: Kniezlné Drobinoha Erzsébet polgármester

Napirend előtt: Dr. Munkácsy Béla Attila képviselő eskütétele.