Kedves látogatók!

A Máriahalom Televízió 2014-ben felfüggesztette tevékenységét.

Tűzifa segély igényelhető

on .

A rászorulók kérhetnek tűzifát az önkormányzattól február 7-ig. A feltételekről a folytatásban olvashatnak...

Az önkormányzat hírdetménye:

 

H I R D E T M É NY

tüzelő segély igényelhető

Máriahalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése

alapján a Máriahalom község részére jóváhagyott 10 m3

mennyiségi keret erejéig a polgármester a benyújtott kérelemre

önkormányzati segélyt természetben nyújtott szociális ellátásként,

tüzelő segély formájában, háztartásonként legfeljebb 5 m3

tűzifa juttatást állapíthat meg.

Tüzelő segélyre jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi

nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,- forintot, és tűzifa

eltüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A kérelmeket a Hivatalban kérhető formanyomtatványon

2014. február 7-ig

lehet benyújtani a Dági Közös Önkormányzati Hivatal Máriahalomi

Kirendeltségén. A határidő jogvesztő.

A Hivatal címe: 2527 Máriahalom, Széchenyi Ferenc utca 31.

Máriahalom, 2014. január 25.

Kniezlné Drobinoha Erzsébet s.k.

polgármester